Comuna Zvoristea

PrimariaComuna Zvoriștea are în componența sa opt sate: Zvoriștea, Șerbănești, Dealu și Poiana – atestate documentar la 30 martie 1392, fiind sate cu o străveche și neîntreruptă conviețuire și Buda, Stânca, Stâncuța și Slobozia.

Are o suprafață de 65,94 kmp și ocupă locul 39 (în ordine descrescătoare) între cele 90 de localități ale județului Suceava; reprezintă 0,028% din suprafața României.

Comuna Zvoriștea este o localitate rurală așezată în nord–estul României, pe culoarul Siretului, situată la o altitudine cprinsă între 270 – 500 m, încadrată administrativ în județul Suceava.

Teritoriul are caracter depresionar (Depresiunea Mândrești), situat în partea nord-estică a podișului Sucevei, fiind străbătut de la nord la sud-est de râul Siret și făcând trecerea dintre unitatea montană a Carpaților Orientali și depresiunea Jijia – Bahlui, dintre domeniul montan, forestier la cel de câmpie deluroasă, stepică.

Comuna Zvoriștea are ca vecini:

  • la nord-est – comuna Vârfu Câmpului cu satele: Hăpăi, Maghera și Vârfu Câmpului;
  • la est – comuna Hânțești cu satul Berești;
  • la sud-est – comuna Adâncata cu satul Călugăreni;
  • la sud – comuna Mitocu Dragomirnei;
  • la vest – comuna Zamostea cu satele Tăutești și Nicani;
  • la nord-vest – comuna Calafindești.